Połączone atrykuły z ‘endorfiny’

Hormony

Co to są hormony? Hormony są substancjami chemicznymi, wytwarzanych w gruczołach lub tkankach układu hormonalnego. Hormony mają silne pobudzające lub hamujące działanie na procesy biochemiczne organizmu.