Połączone atrykuły z ‘miłość’

Horoskop partnerski

Czym jest horoskop partnerski? Horoskop partnerski, to generalnie rzecz ujmując horoskop traktujący o związkach i relacjach partnerów w nich panujących. Horoskop partnerski może nam wiele powiedzieć  o naszym ogólnym podejściu do związków, traktowaniu przez nas płci przeciwnej i naszych oczekiwaniach wobec niej.

Miłość

Co to jest miłość? Miłość to pojęcie tak złożone, tak wielowymiarowe i wieloznaczne, że nie sposób zamknąć jej w jednej stałej definicji. Miłość jest uczuciem, którym darzymy inną osobę lub objekt, pragnieniem szczęścia dla drugiego człowieka.

Małżeństwo

Co to jest małżeństwo? Małżeństwo jest najstarszą instytucją społeczną, kulturowo akceptowanym i prawnie regulowanym dobrowolnym związkiem kobiety i mężczyzny, których określa się mianem małżonków.

Anons matrymonialny

Czym jest anons? Anons to wyraz pochodzenia francuskiego, oznaczający ogłoszenie zamieszczane w prasie, ale również i internecie, zawierające dokładny opis oferty, której dotyczy dany anons.