Połączone atrykuły z ‘małżeństwo przez internet’

Małżeństwo

Co to jest małżeństwo? Małżeństwo jest najstarszą instytucją społeczną, kulturowo akceptowanym i prawnie regulowanym dobrowolnym związkiem kobiety i mężczyzny, których określa się mianem małżonków.