Połączone atrykuły z ‘ból rozstania’

Rozstanie

Rozstanie z partnerem Rozstanie z partnerem nigdy nie jest łatwe ani miłe. Rzadkie są przypadki kiedy oboje partnerzy są jednomyślni co do rozstania i rozstają się w radosnej atmosferze. Najczęściej cierpią oboje lub jedna ze stron.