Połączone atrykuły z ‘komplement dla kobiety’

Komplement

Co to jest komplement? Komplement to zwrot grzecznościowy pozytywnie wartościujący rozmówcę i mający na celu sprawienie mu przyjemności. Komplementując kogoś podkreślamy coś, co się nam w tym kimś podoba.