Połączone atrykuły z ‘forum’

Internet

Co to jest internet? Internet jest siecią łączącą komputery z całego świata. Najpopularniejszym protokołem komunikacji jest TC/IP, gdzie każdemu komputerowi podłączonemu do internetu przypisywany jest adres IP, składający się z czterech bajtów, np.

Forum

Co to jest forum? Forum jest to działające na zasadzie grup dyskujsyjnych miejsce w wirtualnym świecie internetu, w którym osoby o podobnych zainteresowaniach wymieniają się informacjami i własnymi spostrzeżeniami na dany temat oraz poglądami.