Połączone atrykuły z ‘miłość platoniczna’

Miłość

Co to jest miłość? Miłość to pojęcie tak złożone, tak wielowymiarowe i wieloznaczne, że nie sposób zamknąć jej w jednej stałej definicji. Miłość jest uczuciem, którym darzymy inną osobę lub objekt, pragnieniem szczęścia dla drugiego człowieka.